Uitzenden


Directe vervanging nodig in verband met ziekte? Of heeft u tijdelijk uitbreiding nodig voor uw bedrijf?

Verwachte of onverwachte piek in de bedrijfsprocessen? Tijdelijke uitbreiding? Dan is de uitzendformule de juiste oplossing! U hoeft zich niet vast te leggen voor een aantal uren of een bepaalde periode. Zodra u geen werk meer heeft, wordt de opdracht beëindigd, met inachtneming van 1 week opzegtermijn. U bent verlost van allerlei administratieve handelingen en ontvangt uitsluitend een factuur voor het aantal gewerkte uren.

 

Bekijk vacatures